speaker-photo

Joanna Urbańska

Kierowniczka biura zarządzania projektami

Związana z zarządzaniem projektami od 2012 roku. Pełniła różne funkcje w projektach począwszy od asystenta, przez członka zespołów projektowych, kierownika projektu, konsultanta i trenera, a obecnie odpowiada za biuro zarządzania projektami (PMO - Project Management Office) w dużej organizacji. Pasjonatka szeroko pojętego rozwoju kompetencji, zarówno w odniesieniu do zespołów, którymi zarządza, jak i osób pracujących w tzw. strukturach rozproszonych. Dąży do jak najlepszego dopasowania zadań do jednostek oraz racjonalnego korzystania z różnorodnych metodyk projektowych nieustannie inspirując się obserwowanymi praktykami oraz przygotowując dedykowane ścieżki szkoleniowe. Na co dzień mama dwójki dzieci, żona i trenerka zajęć typu body&mind.

11:30 - 12:00

Czwartek 18.05.23 Południe

PMO w organizacji nieprojektowej

Podczas wystąpienia słuchaczki dowiedzą się:

- jakie wyzwania mogą pojawić się podczas wdrażania PMO w organizacjach "nieprojektowych",

- jakie etapy strategii rozwoju PMO można wyróżnić,

- jak dopasować strategię do realiów danej organizacji,

- jak przygotować ścieżki szkoleniowe, aby zaznajomić członków organizacji z nowymi standardami PMO.