speaker-photo

Marzena Łukasiak

Liderka transformacji biznesowej

Liderka transformacji biznesowej, skutecznie łączy strategiczne cele organizacji z możliwościami technologii.

Zorientowana na dostarczanie wartości biznesowej poprzez wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych. Skutecznie tworzy i rozwija globalną strategię transformacji biznesu w obszarze digitalizacji sprzedaży/ e-commerce. Poprzez kwestionowanie starych sposobów pracy i ciągłe poszukiwanie automatyzacji, wspólnie z zespołem dostarcza dla Triumph International, innowacje umożliwiające osiąganie nowych korzyści biznesowych.

Całym sercem związana z zarządzaniem projektami: PMP, Agile, Change Management i Program Management (MSP) Practitioner. Doświadczona w realizacji programów i wielostrumieniowych projektów oraz osiąganiu celów w złożonym środowisku biznesowym, w którym zmiany są nieuniknione.

Pasjonatka User Experience, kliento-centryczności oraz Lean, adaptując te koncepcje jako podstawowy kierunek zmian biznesowych.

9:15 - 9:45

Czwartek 18.05.23 Rano

Transformacja: przestań robić, zacznij dostarczać wartość biznesową!

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi wiele firm, jest zarządzanie projektami wyłącznie w oparciu o tradycyjne mierniki projektowe – takie jak czas, zakres i budżet –bez  śledzenia, czy pomagają one organizacji osiągnąć jej cele strategiczne. Celem wystąpienia jest zaproponowanie modelu realizacji transformacji biznesowych z ukierunkowaniem na dostarczania wartości biznesowej.