speaker-photo

Aleksandra Dziewulska

Head of Product Design

Ekspertka w dziedzinie business design i konsultant projektowania produktów z 15-letnim
doświadczeniem w branży IT/badawczej, skupiona na dostarczaniu najlepszego doświadczenia użytkownika popartego innowacyjną technologią i dopasowanego do celów biznesowych klienta. Entuzjastka podejścia lean i agile w rozwoju produktu. Doświadczona badaczka, ewangelistka Design Thinking, facylitatorka Design Sprintów, stosująca metody badawcze lean do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, jednocześnie utrzymująca wysoką jakość wniosków i rekomendacji. Konsultantka business design z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów strategii i agileowego rozwoju oprogramowania orazproduct discovery. Mentorka UX i wykładowca UXD.

14:40 - 15:10

Czwartek 18.05.23 Po Południu

Product discovery jako narzędzie dla lidera agile?

Product Discovery to kluczowy etap w rozwoju produktu, który polega na identyfikowaniu, walidacji i ustalaniu priorytetów potrzeb i wymagań klientów. W środowisku agile, Product Discovery jest narzędziem, które umożliwia zespołom tworzenie produktów, rzeczywiście skoncentrowanych na użytkowniku, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Przeanalizujemy kluczową rolę product discovery w agile'owym rozwoju produktu. Jako lider agile, wiesz, że satysfakcja klienta i sukces produktu są niezbędne do prosperowania na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku. Porozmawiamy o tym jak product discovery może pomóc Ci w tworzeniu produktów skoncentrowanych na kliencie, które spełniają potrzeby Twojej grupy docelowej, jednocześnie dopasowując cel całego zespołu i redukując ryzyko. Dołącz do nas i dowiedz się, jak nadanie priorytetu odkryciu produktu może zoptymalizować dopasowanie produktu do rynku, zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu i napędzić Twój biznes!